Godthåb
TransportService A/S
Slamsuger, spuler og kloakkamera
Slamsuger med højtryksspuler

Anvendelig til tømning af slamtanke og opsugning af slam, olieaffald, spildolie og lignende, samt spuling af tilstoppede kloakker, underløb og afløb

Kloak kamera

Kloak kamera til inspektion af kloakker og lignende er også en del af udstyret